touw-strand.jpeg

Ambulante hulpverlening

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een zorgaanbod waarbij je samen met de cliënt en verwijzer doelen opstelt en deze in samenspraak tot uitwerking brengt. Deze doelen kunnen zowel basale laagdrempelige te behalen resultaten zijn tot aan zware complexe problematiek waarbij juridische kaders van pas komen. De insteek is om de cliënt het liefst weer op eigen kracht te brengen indien mogelijk, zodat hulp van buitenaf niet meer nodig is. Hier wordt het behandelplan ook op samengesteld.

De denken aan;

Praktische thuisbegeleiding Jeugd/WMO begeleiding onder andere;

Het leren bijhouden van uw administratie

Het indelen van uw dag

De opvoeding van uw kind(eren)

Het aangaan van sociale interacties

Het opbouwen van een sociaal netwerk

Woonbegeleiding

Het vinden van een passende vrijetijdsbesteding

Het verminderen van gedragsproblemen

 

Praktische pedagogische begeleiding;

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, handicap of vragenstukken met betrekking tot basale als ingewikkelde opvoedingsvaardigheden. 

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding; 

Wens je zorg biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen afspeelt.

In samenspraak wordt een behandelplan opgesteld met termijnen, zodat monitoring en meting te realiseren valt.

Veiligheidsafspraken, normen, bodemeisen, worden concreet gemaakt en meegenomen in dit begeleidingsproces.