touw-strand.jpeg

Huishoudelijk Hulp

Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving.

Wij streven ernaar om één vaste medewerker toe te wijzen op één vaste dag. Zo weet de cliënt waar hij/zij aan toe is.

De hulp bij het huishouden valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.