touw-strand.jpeg

Informatie

Waarom Wens je zorg?

Ieder cliënt een eigen toegesneden hulpaanbod op maat met oog op aandachtspunten (intercultureel)

  • Alle doelgroepen
  • Geen wachtlijst
  • Ook weekend begeleiding
  • Flexibele, ruime werktijden
     

Ambulante hulpverlening, behandeling, diagnostiek, hulp bij huishouden, omgangsbemiddeling, begeleiding in de vrijwillige maar ook in de gedwongen, niet-vrijwillige kader

Brede doelgroep; inclusief LVB en GGZ-problematiek

WMO als Jeugdwet

Trans-generationeel en intercultureel aanpak; hulp in eigen taal en culturele achtergrond

Brengt jong en oud samen

Samenspraak met cliënt en verwijzer
Laagdrempelig

Multidisciplinair, gedreven, professioneel, ervaren team

Werkt fase gebonden, beoordeling doorgang per fase voor een stabieler resultaat